Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego „Hurtownia Ananas”

1. Dane kontaktowe:

 • a. Nazwa firmy: Hurtownia Ananas
 • b. Właściciel: Paweł Mazurkiewicz
 • c. Adres: Ul. Dęblińska 39, 24-100 Puławy
 • d. Telefon: 81 464 35 40
 • e. Telefon: 81 464 35 44
 • f. SMS: 665 286 928
 • g. E-mail: [email protected]

2. Zamówienia:

 • a. Klient może składać zamówienia przez stronę internetową.
 • b. Zamówienia są przyjmowane 24/7.
 • c. W przypadku pytań lub problemów z zamówieniem, Klient może skontaktować się z nami pod podanymi wyżej danymi kontaktowymi.

3. Płatności:

 • a. Płatność za zamówienie odbywa się poza stroną internetową.
 • b. Możliwe formy płatności: gotówka, przelew.
 • c. Klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru w siedzibie Hurtowni Ananas lub przelewem na konto podane na fakturze.

4. Dostawa:

Towar jest odbierany osobiście przez Klienta w siedzibie Hurtowni Ananas lub dostarczany na podany w zamówieniu adres.

5. Reklamacje i zwroty:

 • a. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, Klient może zgłosić reklamację.
 • b. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • c. Zwroty towaru są akceptowane tylko w przypadku wad fizycznych produktu.

6. Ochrona danych osobowych:

 • a. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • b. Dane są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia i kontaktu z Klientem.

7. Postanowienia końcowe:

 • a. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.
 • b. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich Klientów składających zamówienia w Hurtowni Ananas.

8. Zastrzeżenia:

 • a. Hurtownia Ananas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
 • b. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Hurtowni Ananas.

Regulamin został opracowany dnia 13 maja 2024 roku.